Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
InfoCenter Karlsborg
Aktuellt/Arrangemang
InfoCenter Karlsborg


Folke Dahlberg Sällskapet har flyttat från Brovaktarstugan, sedan Karlsborgs kommun sagt upp hyresavtalet. Annan verksamhet planeras där. En utställning med Folke Dahlbergs bilder och böcker finns istället på InfoCenter Karlsborg, (Storgatan 65), där vi generöst får disponera sammanträdesrummet och en del av hallen. Sällskapets bilder och böcker finns till försäljning.

Välkommen in önskar
Folke Dahlberg SällskapetInteriör från utställningslokalen i InfoCenter.


Ur Göta Kanal, 1954.