Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Bildkonsten
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
Aktuellt/Arrangemang
Konstnärskapet
Folke Dahlberg utbildade sig bl.a. vid Konsthögskolan i Stockholm. Han började som målare och han ägnade sig sporadiskt åt skulptur och han behärskade de grafiska teknikerna, men han kom framför allt att ägna sig åt teckning. I detta medium utvecklade han en personlig, surrealistiskt betonad stil med en resonans av klassisk stilkaraktär.

Dahlbergs motivvärld var snäv. Han var i stort sett bunden till sjön och stranden och det han fann där i form av vrakgods som sjön spolat upp. Ibland är landskapsbakgrunden hämtad från hans omedelbara närhet, men lika ofta är den en allmängiltig fantasiskapelse eller inspirerad av bilder och beskrivningar av exotiska länder.

Dahlberg tecknade i skilda tekniker under olika perioder av sitt liv enligt följande:

  • Konturteckningar, fram till 1935, i vilka han arbetade med heldragna ytterlinjer.
  • Punktteckningar, 1935 - 1945/46, där hela bilden byggdes upp av punkter.
  • Streckteckningar, 1946/47 -1966, där bilden byggdes upp av kortare och längre streck.
Sjöman.
Omslag till Segel, 1959.

Under 40-talets första hälft utvecklade och fulländade Dahlberg punkttekniken i sina teckningar. Många av sina bästa verk, särskilt de med exotiska motiv, skapade han under denna tid. Efter bokdebuten med Cartesiansk dykare 1948 blev han allt mindre produktiv som bildkonstnär för att i stället ägna sig åt skrivandet. Medan de tidiga teckningarna var självständiga skapelser, som så småningom kom att ingå i hans böcker, gjorde han nu huvudsakligen bilder som var direkt avsedda att bli bokillustrationer.

(sammanställt av Börje Karlsson, källa: Nationalencyklopedin och Stig Lindblom Folke Dahlberg och hans bilder)
Folke Dahlberg jobbar med en
gipsplatta till Torgbrunnen i Askersund, tidigt
1940-tal.